— Slutofferter —

Efter en mer noggrann uppmätning lämnade leverantören i mars 2019. 

Tre slutgiltiga offerter på montering av panelerna.


Följande fakta kan utläsas ur dessa; 

SUMMA kompletta solelanläggningar 69,8 kW + 90,8 kW +29,1 kW = 189,7 kW

SUMMA simulerad årsproduktion 59 400 kWh/år + 76 600 kWh/år +24 600 kWh/år = 160.600 kWh/år

SUMMA simulerade årliga besparing 84 300 kr/år+ 103 100 kr/år+ 34 800 kr/år = 222.200 kr/år

SUMMA Anläggningens totala yta 368 m2 + 479 m2 +154 m2 = 1.001 m2

BRF 4

69,8 kW  Föreningens kompletta solelanläggning

59 400 kWh/år Föreningens simulerade årsproduktion

84 300 kr/år  Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 368 m2

Del solel av  totala förbrukningen 40% av 150 000 kWh

BRF 3

90,8 kW Föreningens kompletta solelanläggning

76 600 kWh/år  Föreningens simulerade årsproduktion

103 100 kr/år Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 479 m2

Del solel av  totala förbrukningen 51% av 150 000 kWh

BRF 2

29,1 kW Föreningens kompletta solelanläggning

24 600 kWh/år Föreningens simulerade årsproduktion

34 800 kr/år  Föreningens simulerade årliga besparing

Anläggningens totala yta 154 m2

Del solel av totala förbrukningen 41% av 60 000 kWh