— Brf 4 —

Kopplingspunkter för inkommande el

Uppskattad placering /effekt 

Selmedalsringen 8: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A

Selmedalsringen 10: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 63 A

Selmedalsringen 16: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A.


Fastighets EL Beräknad, cirka

120 000 kWh/år .