— Brf 3 —

Kopplingspunkter för inkommande el

Uppskattad placering /effekt 

Selmedalsringen 18: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 63 A

Selmedalsringen 26: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 63 A

Selmedalsringen 22 : Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 125 A

(I dagsläget är 125A är för mycket och skulle inte ge en skattemässig reduktion av överskottsel från solceller och föreningen har undersökt och mätt belastningen och kommit fram till att denna säkring kan nedgraderas till 100 eller 80 A)..

Fastighets EL Beräknad, cirka

160 000 kWh/år .