— Brf 2 —

Kopplingspunkt för inkommande el Uppskattad placering /effekt 

Selmedalsringen nr 17 : Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A.


Fastighets EL Beräknad, cirka

60 000 kWh/år .