— Offerter —

Brev till styrelserna om leverantör av solceller.

Hej

Vi i projektgruppen för Solel i Hamnen kan nu lämna en rekommendation och peka på en leverantör av nyckelfärdig installation.

Vi har bett om offerter från följande nio leverantörer

Cell solar

ECOKRAFT

ETC El

Everenergy.

HPSolartech

Measol

PPAM Solkraft AB

Stockholm Solenergi

Svea Solar


Av dessa har två svarat att man inte kan offerera. Det gäller Stockholm solenergi har tackat nej till att offerera på grund av offertens storlek och ETC EL som endast är återförsäljare av solcellspaneler och inte tar hela installationsprojekt.

Flera leverantörer har inte kommit in med skriftliga offerter trots påminnelser.

Vi har utvärderat fyra leverantörer:

 • Everenery

 • HPSolartech

 • Svea Solar

 • Cell solar

  Dessa fyra inkom med offerter som i stort täckte allt från montage av solpaneler, kabeldragning, inkoppling mot nuvarande el-leverantör och inhämtande av tillstånd och ansökningar för att få börja som mikroproducent av el.

  Vissa svårigheter förelåg när vi skulle jämföra de inkomna offerterna. Alla leverantörerna kunde montera paneler på låghusen, när det gällde höghusen var det lite skillnad i både ambition och teknik för att åstadkomma montage på dessa tak.

  Någon firma hävdade med bestämdhet att det skulle krävas helikopterassistans för detta och därmed föll det bort kostnadsmässigt. Kvar blev endast låghusen, vilket vi bedömde som alltför liten utväxling av erhållen el-produktion.

  Andra leverantörer kunde ordna även höghusen med hjälp av skyliftar.

Vårt val har slutligen landat på HP Solartech. Dels för att de lämnat de mest utförliga och detaljerade offerterna per bostadsrättsförening, och vid ett fysiskt möte med deras representant gav de ett seriöst intryck.

De är beredda att hjälpa oss hela vägen - med alla tillstånd och se till att vi får monterat så mycket paneler som möjligt (i de väderstreck som bedöms som bäst) och detta på både låg- och höghus. Se bifogad offert för just er förening.

Vår bedömning är att de använder moderna paneler, växelriktare etc. Panelerna är helsvarta, vilket bör ge ett visuellt trevligt intryck.

Som sagt - de var inte billigast i det här läget, men om vi alla föreningar accepterar och går vidare med beställningar, kommer det att finnas samordningsvinster för dem vilket enligt vår bedömning bör ge en slutlig rabatt i storleksordningen 5 procent på de offererade priserna.

Eftersom HP Solartech tagit fram en detaljerad offert, kan man med den som underlag redan nu söka det 30 procentiga investeringsstödet hos Energimyndigheten. Handläggningstiden är lång till utbetalning (räkna med minst 6 månader - kanske upp till ett år), så därför är det bra att skicka in denna ansökan så fort som möjligt. Det är Länsstyrelsen som handlägger ansökan.

Den ansökan man i detta läge gör är en "ram-ansökan". Man söker alltså bidrag för en uppskattad kostnad man kommer att få för installationen. När denna sedan beviljas och utbetalning ska ske, kommer Länsstyrelsen att begära in redovisning av slutlig kostnad för installationen (kvitton och fakturor) och det är utifrån den faktiska kostnaden man sedan får själva bidraget. MEN man kan aldrig få bidrag för ett större belopp än vad man i första skedet sökt för. Ansökan görs digitalt via Boverkets hemsida.

HP Solartech säger sig kunna påbörja installation redan nu i vinter. Det enda som kan sinka är ifall det blir mycket snö på taken, då stoppar man arbetena. Normalt kan installation sätta igång cirka 6-8 veckor efter beställning. De börjar med att besiktiga samtliga fastigheter för att se exakt hur många paneler/tak man kan få plats med, hur kabeldragningar kan göras, var växelriktare kan monteras etc. Detta kommer att kräva att någon i föreningen är tillgänglig och kan bistå.

Vad vi nu skulle behöva är accept från alla föreningar om ni är med på detta. Ta ett styrelsebeslut och fundera över finansieringen - klarar föreningen att t ex ligga ute med bidragsdelen i upp till ett år. Behöver ni ta lån för installationen i er förening?

Så fort vi får besked från er, kommer vi att "pressa" leverantören till ett så bra slutpris som möjligt. Och sedan kan förhoppningsvis projektet med att installera panelerna sätta igång.