— Brf 1 —

Kopplingspunkter för inkommande el 

Uppskattad placering /effekt (Korrigera gärna om fel).

Selmedalsringen nr 9: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A

Selmedalsringen nr 11: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A

Selmedalsringen nr 15 : Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 50 A   


Fastighets EL Beräknad, cirka

160 000 kWh/år .