— Garage —

 Parkeringsdäcken- Samfällighetsföreningen Träpatronens kopplingspunkter för inkommande el Uppskattad placering /effekt 

Selmedalsringen 6: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 63 A

Kallgaragen i flera källarplan har nyligen utrustats med sensorstyrda LED-ljusrör för sänkt elförbrukning. 

Möjlig placering av  solcell-carport
Möjlig placering av solcell-carport