— Brf 5 —

Kopplingspunkter för inkommande el

Instrumentvägen: Abonnemang / Fas x Säkring: Enkel 3x 400 A

Föreningen har en anslutningspunkt som matas av två kablar. Servissäkringen är 400A och precis som alla lägenheter i övriga BRF:er har varje lägenhet en anläggning i huset med separat mätarsäkring.

Elmätaren är placerad i el-centraler belägna i källaren, en för varje port.


Fastighets EL Beräknad, cirka

120 000 kWh/år .

Dokumentera anslutningspunkter i hela området Hägerstenshamnen.

En viktig del i förstudien för solel har varit att inhämta uppgifter på vilken ström som hanteras i nuvarande anläggningar. Vi har fått in uppgifter på säkringar för inkommande el och det ser ut som de flesta bostadsrättsföreningars säkringar är mellan 50 och 63 Ampere. Någon fastighetssäkring tycks var 125A (som går att nedgradera till 100A). Brf 5 är lite special med sin säkring på 400A. Där verkar det vara svårare att få den skattemässig reduktionen som man under vissa förutsättningar har rätt till, när fastighetens solceller producerar mer el än man förbrukar och denna överskottsel matas in till elnätet. Denna skattereduktion har en "gräns" i och med att huvudsäkringen per anslutningspunkt inte får överstiga 100 A.